Transport, opslag en logistieke diensten

Personeel

Willems Transport Rijkevoort heeft zich altijd gerealiseerd dat goed personeel het verschil maakt voor een onderneming. Het succes van een onderneming staat of valt bij de motivatie van het personeel. Ons beleid is erop gericht goed gemotiveerd personeel te krijgen en te houden.Daarom hechten wij veel belang aan een goed functionerende personeelsvereniging die wij actief stimuleren. Deze personeelsvereniging organiseert regelmatig activiteiten voor het personeel.
Uiteraard houden wij bij onze beleidsvoering rekening met de ARBO regels en de wetgeving inzake rijtijden.
MENU