Transport, opslag en logistieke diensten

Historie

Geschiedenis WTR

Voor het begin van Willems Transport Rijkevoort moeten we 80 jaar terug in de tijd. In 1930 startte Toon Willems samen met zijn compagnon Jac. Van Casteren een transportbedrijf in Rijkevoort. In 1934 ging Toon Willems alleen verder. Er werd een Chevrolet uit 1932 gekocht, in 1939 gevolgd door de aankoop van een 6-tons Opel vrachtauto, die in 1942 door de Duitse bezetters werd gevorderd.

Na de oorlog werd een 6-cylinder GMC vrachtauto aangeschaft uit de Amerikaanse dump. Omdat er veel agrarische bedrijvigheid was in Oost Brabant, lag het voor de hand dat het vervoer daarop werd gericht.

In 1962 kwam Peter Willems, de oudste zoon van Toon Willems als chauffeur in dienst. Enkele jaren later volgden zijn broers Jan en Ton. De samenwerking met en tussen de drie broers verliep dusdanig goed dat in 1975 Transportbedrijf A. Willems & Zn BV werd opgericht. In 1979 reden er 10 vrachtauto’s voor meer dan 90% in opdracht van één zuivelfabriek. Om ook voor andere opdrachtgevers transporten te kunnen verrichten was verdere uitbreiding noodzakelijk. De activiteiten werden in de loop der tijd geleidelijk uitgebreid van 25 trekkende eenheden medio tachtiger jaren en 35 medio negentiger jaren van de vorige eeuw tot de 55 trekkende eenheden van dit moment.

De bestaande locatie in Rijkevoort was niet meer geschikt voor een moderne bedrijfsvoering. In 2004 is in Rijkevoort de nieuwbouw op de huidige locatie aan de Hoogeindsestraat 32 in gebruik genomen.

Het overlijden in 2006 van de algemene directeur Jan Willems was een groot verlies voor het bedrijf en er brak een lastige periode aan die door collectieve inzet kon worden overbrugd. Met de benoeming in 2007 van Arie van Rijn als algemeen directeur werd in de opvolging van Jan Willems voorzien en is het bedrijf klaar voor de toekomst.

Toekomst WTR

Willems Transport wil zich nog meer ontwikkelen tot de logistieke partner van opdrachtgevers die in nauw overleg met die opdrachtnemers het hele logistieke proces voor de desbetreffende onderneming stroomlijnt, begeleidt en uitvoert. Als ‘co-maker’ is Willems Transport de partner die het gehele logistieke proces voor de opdrachtgever op efficiënte en adequate wijze overneemt. Onze planning is als het ware een schakel in en een onderdeel van het bedrijf van de opdrachtgever. Wij zien ons als betrouwbare partner die in overleg met de opdrachtgever het logistieke proces optimaliseert en op die manier – gebruik makend van onze kennis en jarenlange ervaring op het gebied van logistiek en transport – een meerwaarde voor onze opdrachtgever zijn.

MENU