Transport, opslag en logistieke diensten

Duurzaamheid

Visie

Bij onze bedrijfsvoering houden wij uiteraard rekening met de geldende wet- en regelgeving inzake het milieu en milieubelasting. Niet alleen doen wij er alles aan om deze wetgeving na te leven, waar mogelijk zullen wij verder gaan dan de wet- en regelgeving voorschrijft.

Missie

Het is onze missie niet alleen een logistieke dienstverlener te zijn die zich kwalitatief kan meten met de top in de sector, maar die dat ook kan op het punt van een duurzame bedrijfsvoering. Kwaliteitssystemen, conform de ISO 9001-2008 norm en de IFS Logistic Standard worden dusdanige geïmplementeerd dat de daarmee te realiseren voordelen op het gebied van de duurzaamheid worden geoptimaliseerd.
Uiteraard houden wij bij de aanschaf van nieuw materieel rekening met het energiegebruik, de milieubelasting en de mogelijkheid van energiebesparing. Door het inzetten van IT, zoals boordcomputers en moderne vormen van communicatie wordt een goede en efficiënte bedrijfsvoering nagestreefd waarmee mede wordt beoogd op het gebied van energieverbruik en milieu voordelen te realiseren.
Bij de bouw van de werkplaats en de wasstraat is uiteraard rekening gehouden met milieu- en energieaspecten. Wij zijn voornemens ook hier op het gebied van duurzaamheid verder verbeteringen aan te brengen.

MENU