Transport, opslag en logistieke diensten

Opslag

Geconditioneerde op- en overslag van voedingsmiddelen

Naast de 2.000 m2 gekoelde op- en overslagfaciliteit en een niet-gekoelde op- en overslagloods van 2.000 m2 op het eigen bedrijfsterrein, beschikt Willems Transport over andere opslagloodsen in Rijkevoort of nabije omgeving.

Door waar mogelijk gebruik te maken van verschillende soorten stellingen wordt de effectieve opslagcapaciteit aanzienlijk vergroot. Wij zijn bovendien voornemens de op- en overslagruimte op ons bedrijventerrein verder uit te breiden.

Op- en overslag stukgoed

Wij verzorgen de distributie in de Benelux voor meerdere ondernemingen. Wij houden de goederen in opslag en krijgen van onze opdrachtgevers door welke goederen moeten worden gedistribueerd naar hun klanten.

Track & Tracing

Door een verdergaande vorm van informatisering en automatisering van het logistieke proces wil Willems Transport Rijkevoort hun cliënten en/of de geadresseerden de mogelijkheid bieden om via Track & Tracing de voortgang van de distributie van producten te volgen. Indien u gebruik wilt maken van die mogelijkheden informeren wij u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden op dit punt.

Handmatige verwerking en samenstelling van goederen

Willems Transport Rijkevoort verricht ook specifieke ‘handling’ ten behoeve van de samenstelling en distributie van specifieke producten.

MENU